STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 11.09.2020  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów/pedagogów zajęć oraz obsługi technicznej podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie: 13.09.2020 r. do 17.09.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

 

  1. Postępowanie nr 89/2020
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

 

Lp.

Imię Nazwisko

nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Invictus Tomasz Hamerlak Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 13-17.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Bartosz Kajstura Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 13-17.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
3 Andrzej Maciejewski Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 13-17.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
4 Paweł Marecki Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 13-17.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
5 Szczęsny Skrzypiec HYDROKINEZYTERAPIA Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 13-17.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
6 BERTIG Damian Iskrzycki Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 13-17.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
7 Andrzej Janowski Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 13-17.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
8 INFINITY – USŁUGI SZKOLENIOWE Monika Majdziak Prowadzenie zajęć przez psychologa/pedagoga 13-17.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
9 Małgorzata Olejnik Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 13-17.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
10 Janusz Groborz Firma „GRAF” Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 13-17.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
11 Anna Ogarzyńska Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 13-17.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt

 którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.