STRONA GŁÓWNA > Bez kategorii > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Bez kategorii

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 11.09.2020  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczące usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych w okresie od 14.09.2020 r. do 31.03.2021 r. w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!2020”.

 

 

  1. Postępowanie z dnia 03.09.2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli , spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia następujący Oferenci:
L.p. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty
1 Gabinet Fizjoterapii Kinesis usługa wstępu do obiektów sportowych 14.09.2020-31.03.2021 cena 100,00