STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 09.09.2020  r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów/pedagogów zajęć oraz obsługi technicznej podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie: 10.09.2020 r. do 20.09.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

 

  1. Postępowanie nr 86/2020
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1

Tomasz Woźny

Łubinowa 4, 82-300 Elbląg

Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 10-20.09.2020 r. Koszt oferty 100,00 pkt
2

Sylwester Flis

Odzieżowa 9/3, 82-300 Elbląg

Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 10-20.09.2020 r. Koszt oferty 100,00 pkt
3

Małgorzata Szulfer

Fromborska 9/V/3, 82-300 Elbląg

Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 10-20.09.2020 r. Koszt oferty 100,00 pkt
4

Alicja Mucharska

Zagonowa 1/8, 82-300 Elbląg

Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 10-20.09.2020 r. Koszt oferty 100,00 pkt
5

Elżbieta Fronckiewicz-Nowak

ul. Traugutta 68/5, 82-300 Elbląg

Prowadzenie zajęć przez psychologa/pedagoga 10-20.09.2020 r. Koszt oferty 100,00 pkt

 którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.