STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 18.07.2018  r.

  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 19.07-04.08.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

  1. Postępowanie z dnia 10.07.2018 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Przostmar Sp. z o.o. Hotel Accademia

Gmina Ostrowiec Św. – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1

Przostmar Sp. z o.o.

Hotel Accademia

Usługa hotelowa i gastronomiczna 19.07-04.08.2018 r. Koszt oferty 100,00 pkt
2 Gmina Ostrowiec Św. – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Usługa wynajmu obiektów sportowych 19.07-04.08.2018 r. Koszt oferty 100,00 pkt