STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 04.09.2020  r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów/pedagogów zajęć oraz obsługi technicznej podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminach: 08.09.2020 r. do 18.09.2020 r. oraz 14.09.2020 r. do 25.09.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

  1. Postępowanie nr 82/2020
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli wykonawcy

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1

Monika Jędrzejczyk

Jubileuszowa 36/6

41-506 Chorzów

Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 14-25.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
2

Piotr Szymala

Drobczyka 8

41-923 Bytom

Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 14-25.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
3

Michał Gumiński

Świerkowa 3

42-690 Boruszowice

Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 14-25.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
4

Michał Soblik

Olimpijska 25

43-140 Lędziny

Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 14-25.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
5

Maria Kolmetz

Lipowa 10,

84-123 Mrzezino

Prowadzenie zajęć przez psychologa/pedagoga 14-25.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
6

Filip Szymala

Strzelców Bytomskich 407, 41-935 Bytom

Obsługa techniczna 14-25.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
7

Rafał Szumiec

Na Popielówkę 69/2

32-087 Zielonki

Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 08-18.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
8

Jadwiga Szumiec

Na Popielówkę 69/2

32-087 Zielonki

Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 08-18.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
9

Biuro Projektowe Hellmost

Marcin Piekiełek

Jałowego 9/62,

35-010 Rzeszów

Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 08-18.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt

 którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.