STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 27.08.2020  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na wybór trenerów/instruktorów prowadzących  zajęcia sekcji w okresie od  01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!2020”.

 

  1. Postępowanie z dnia 19 sierpnia 2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  3. Prowadzenia przez trenera/instruktora zajęć sekcji
  • Małgorzata Mućka
  • Katarzyna Piekart

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia w danym obszarze.

 

 

L.p.

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia

Kryterium

cena

 Kryterium

uprawnienia

 Kryterium

doświadczenie

Punkty przyznane łącznie
1 Małgorzata Mućka Siedlce,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt
2 Katarzyna Piekart Siedlce, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt