STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 03.02.2020 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 05.02.2020 r. do 09.02.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 16/2020 z dnia 24.01.2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 32 godzin 05-09.02.2020 r. Cena 100,00 pkt
2 Marian Kosider Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 32 godzin 05-09.02.2020 r. Cena 100,00 pkt
3 Michał Słomiński Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 32 godzin 05-09.02.2020 r. Cena 100,00 pkt
4 Janusz Kozak Sport Zdrowie Aktywność Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 32 godzin 05-09.02.2020 r. Cena 100,00 pkt
5 Joanna Bauerfeind Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 32 godzin 05-09.02.2020 r. Cena 100,00 pkt
6 Krzysztof Skibiński Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 32 godzin 05-09.02.2020 r. Cena 100,00 pkt
7 Agnieszka Zuszek Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 32 godzin 05-09.02.2020 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.