STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 31.01.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów i psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 03.02.2020 r. do 08.02.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

  1. Postępowanie nr 14/2020 z dnia 23.01.2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Ewa Gawor Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 50 godzin 03-08.02.2020 r. Cena 100,00 pkt
2 Jolanta Niedzielczyk Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 50 godzin 03-08.02.2020 r. Cena 100,00 pkt
3 Katarzyna Kusion Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 50 godzin 03-08.02.2020 r. Cena 100,00 pkt
4 Marta Kądziołka Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 50 godzin 03-08.02.2020 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.