STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 05.07.2018  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczące usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych w okresie od 06.07.2018 r. do 31.03.2019 r. w ramach projektu „Włącz się do ruchu”.

 

  1. Postępowanie z dnia 27.06.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  • Gmina Miasto Rzeszów – Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF
  • Referat Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głogowie Małopolskim

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty
1 Gmina Miasto Rzeszów – Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF usługa wstępu do obiektów sportowych 06.07.2018 –31.03.2019 cena 100,00
2 Referat Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głogowie Małopolskim usługa wstępu do obiektów sportowych 06.07.2018 –31.03.2019 cena 100,00