STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Postępowanie z dnia 26 kwietnia 2017 r.
2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
W Tarnowie:
Gmina Miasta Tarnowa – Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia;
w Lęborku:
Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku,
która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Cena 100%
2 Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku Cena 100%