STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 11.11.2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczące usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!”.

 

  1. Postępowanie nr 240/2019 z dnia 31.10.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożył Oferent:
  • ERSPORT Radosław Reszka

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 ERSPORT Radosław Reszka Wartość brutto 100,00 pkt (w poz. 1 dla sekcji pływackiej Wadowice)