STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 10.12.2019  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową oraz gastronomiczną podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 10-22.12.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 260/2019 z dnia 02.12.2019 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Wynajem Pokoi i Żywienie Domowe S.C. Czesława i Władysław Wodziak

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Wynajem Pokoi i Żywienie Domowe S.C. Czesława i Władysław Wodziak Usługa hotelowa i gastronomiczna 10-22.12.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt
2 Firma Turystyczna Jurkowski Wojciech Jurkowski Usługa hotelowa i gastronomiczna 10-22.12.2019 r. Koszt oferty 85,33 pkt