STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 28.11.2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczące usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!”.

 

  1. Postępowanie nr 250/2019 z dnia 20.11.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  • PPHU Sportex
  • AQUA-SPORT

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 PPHU Sportex Wartość brutto 100,00 pkt (w poz. 21)
2 AQUA-SPORT Wartość brutto 100,00 pkt (w poz. 1-20)