STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 20.11.2019  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników warsztatów sportowo-aktywizujących w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 247/2019 z dnia 12.11.2019 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  3. IGUANA GROUP Sp. z o.o.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 IGUANA GROUP Sp. z o.o. Sprzedaż i dostarczenie sprzętu sportowego 02.12.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt