STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 07.06.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów sportowych zajęć sekcji sportowej w okresie od 08.06.2018 r. do 31.03.2019 r. w ramach projektu „Włącz się do ruchu”.

 

  1. Postępowanie z dnia 29.05.2018 r.

Najkorzystniejszą ofertę na prowadzenie przez trenera/instruktora sportowego zajęć sekcji sportowej (średnio 1-5 godziny dziennie, średnio 3 razy w tygodniu) w okresie 08.06.2018r.-31.03.2019r.

złożyli Oferenci:

 

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Uprawnienia Doświadczenie Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Aneta Rękas-Woźna Trener/Instruktor sportu osób niepełnosprawnych Boccii Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi 100,00 pkt.
2 Aleksandra Wojtaszek Trener/Instruktor sportu osób niepełnosprawnych Boccii Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi 100,00 pkt.
3 P.U.H. FALA Mirosław Jakubczyk Trener/Instruktor pływania Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi 95,00 pkt.
4 Elżbieta Jakubczyk Trener/Instruktor pływania Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi 95,00 pkt.
5 Grzegorz Pluta Trener/Instruktor szermierki Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi 95,00 pkt.
6 Centrum Aktywności Fizycznej Anna Szczepańska Trener/Instruktor lekkiej atletyki Brak 85,00 pkt.
7 TOP SPORT Marcin Cieślik Trener/Instruktor pływania Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi 95,00 pkt.
8 Andrzej Pacholarz Trener/Instruktor pływania Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi 95,00 pkt.
9 Bartłomiej Tott Trener/Instruktor lekkiej atletyki Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi 95,00 pkt.
10 Marcin Musiał Trener/Instruktor pływania Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi 95,00 pkt.
11 Maciej Perkowski Trener/Instruktor pływania Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi 95,00 pkt.
12 Arkadiusz Jabłoński Brak Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi 80,00 pkt. Oferta rezerwowa
13 Usługi Sportowe Marek Gniewkowski Trener/Instruktor szermierki Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi 95,00 pkt. Oferta rezerwowa
14 Eco Air Technology Izabela Pluta-Castro Trener/Instruktor szermierki Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi 95,00 pkt. Oferta rezerwowa
15 Janusz Taranczewski Trener/Instruktor szermierki Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi 95,00 pkt. Oferta rezerwowa
16 Grzegorz Lewonowski Brak Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi 80,00 pkt. Oferta rezerwowa
17 Stefan Makowski Trener/Instruktor szermierki Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi 95,00 pkt.
18 QSWIM Integracyjna Akademia Pływania Grzegorz Kubis Trener/Instruktor sportu osób niepełnosprawnych w pływaniu Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi 100,00 pkt.

po terminie

przyjęta

 

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.