STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 07.06.2018  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczące usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych w okresie od 08.06.2018 r. do 31.03.2019 r. w ramach projektu „Włącz się do ruchu”.

 

  1. Postępowanie z dnia 29.05.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  • Elbląg: MOSiR
  • Tarnów: TOSiR
  • Radom: MOSiR
  • Wołomin: Szkoła Podstawowa nr 4 z O/Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej w Wołominie

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty
1 MOSiR Elbląg usługa wstępu do obiektów sportowych 08.06.2018 –31.03.2019 cena 100,00
2

TOSiR

Gmina Miasta Tarnowa

usługa wstępu do obiektów sportowych 08.06.2018 –31.03.2019 cena 100,00
3 MOSiR w Radomiu usługa wstępu do obiektów sportowych 08.06.2018 –31.03.2019 cena 100,00
4 Szkoła Podstawowa nr 4 z O/Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej w Wołominie usługa wstępu do obiektów sportowych 08.06.2018 –31.03.2019 cena 100,00