STRONA GŁÓWNA > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 02.09.2019  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 06-18.09.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 189/2019 z dnia 23.08.2019 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  3. Gmina Kozienice, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1

Gmina Kozienice

Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu

Usługa hotelowa, gastronomiczna i wynajmu obiektów sportowych 06-18.09.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt