STRONA GŁÓWNA > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 30.08.2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na wybór trenerów/instruktorów prowadzących  zajęcia sekcji w okresie od  01.09.2019 r. do 31.03.2020 r. w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!”.

 

  1. Postępowanie z dnia:08.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę prowadzenia przez trenera/instruktora zajęć sekcji sportowej złożyli Oferenci:
  • Szczęsny Skrzypiec HYDROKINEZYTERAPIA, Krzysztof Dzidek – Wadowice, s. lekkoatletyczna,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia w danym obszarze.

L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia

Kryterium

cena

Kryterium

uprawnienia

Kryterium

doświadczenie

Punkty przyznane łącznie
1 Szczęsny Skrzypiec HYDROKINEZYTERAPIA

Wadowice, (LA)

w liczbie min. 208 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2019 r. do 31.03.2020 r.

70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt
2 Krzysztof Dzidek

Wadowice, (LA)

w liczbie min. 208 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2019 r. do 31.03.2020 r.

70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt