STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 30.08.2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczące usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych w okresie od 01.09.2019 r. do 31.03.2020 r. w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!”.

 

  1. Postępowanie z dnia 22.08.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  • Gmina Wadowice (Kryta Pływalnia „DELFIN” w Wadowicach)

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty
1 Gmina Wadowice (Kryta Pływalnia „DELFIN” w Wadowicach) usługa wstępu do obiektów sportowych 01.09.2019 –31.03.2020 cena 100,00