Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 01.07.2019  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na wybór trenerów/instruktorów prowadzących  zajęcia sekcji w okresie od  01.07.2019 r. do 31.03.2020 r. w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!”.

 

  1. Postępowanie z dnia: 19.06.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę prowadzenia przez trenera/instruktora zajęć sekcji sportowej złożyli Oferenci:
  • Agata Wrońska, Monika Poznańska – Kraków, s. pływacka,
  • Małgorzata Mućka, Katarzyna Piekart – Siedlce, s. lekkoatletyczna

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia w danym obszarze.

L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia

Kryterium

cena

Kryterium

uprawnienia

Kryterium

doświadczenie

Punkty przyznane łącznie
1 Agata Wrońska

Kraków, (pływanie)

w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2019 r. do 31.03.2020 r.

70  pkt 20 pkt 0 pkt 90  pkt
2 Monika Poznańska

Kraków, (pływanie)

w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2019 r. do 31.03.2020 r.

70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt
3 Małgorzata Mućka

Siedlce, (lekkoatletyka)

w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2019 r. do 31.03.2020 r.

70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt
4 Katarzyna Piekart

Siedlce, (lekkoatletyka)

w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2019 r. do 31.03.2020 r.

70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt