STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Warszawa, 03.06.2019  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na wybór trenerów/instruktorów prowadzących  zajęcia sekcji w okresie od  01.06.2019 r. do 31.03.2020 r. w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!”.

 

 1. Postępowanie z dnia 23 maja 2019 r.
 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  a) Prowadzenia przez trenera/instruktora zajęć sekcji
 • Fizjoswim Wojciech Seidel, Mirosław Fic – Wrocław s. pływacka
 • Iwona Ciupa, Mirosław Dyndo – Lebork s. pływacka
 • Szkoła Pływania „SWIM” Maciej Siemianowski, Bartłomiej Stroński – Kalisz
 • Dorota Jordanowska, Agnieszka Wiśniewska – Bydgoszcz s. pływacka
 • Andrzej Pacholarz, Agata Wrońska – Kraków s. pływacka
 • Krzysztof Wojtaszek, Karol Krzykowski – Elbląg s. pływacka
 • Grzegorz Pomes, Magdalena Poczynek – Rzeszów s. narciarska
 • Robert Nowakowski – Częstochowa s. pływacka
 • Bartłomiej Tott, Anna Szczepańska – Tarnów s. lekkoatletyczna
 • ZOMA – PROMO Zofia Faron, Handel Obwoźny Jan Pawlikowski – Nowy Targ s. lekkoatletyczna
 • Monika Szpyrka, Michał Szpyrka – Kraków s. goalballa

 

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia w danym obszarze.

 

 

L.p.

 Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia

Kryterium

cena

 Kryterium

uprawnienia

 Kryterium

doświadczenie

Punkty przyznane łącznie
1 Fizjoswim Wojciech Seidel

Wrocław,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

Wrocław,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

 

   70 pkt

 

 

 

 

 

 

 

70 pkt

0 pkt

 

 

 

 

 

 

 

0 pkt

0 pkt

 

 

 

 

 

 

 

0 pkt

70 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

70 pkt.

2 Szkoła Pływania „SWIM” Maciej Siemianowski

Kalisz,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

 

   70 pkt 10 pkt 0 pkt 80 pkt.
3 Bartłomiej Stroński

Kalisz,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

   70 pkt 0 pkt 0 pkt 70 pkt.
4 Mirosław Dyndo

Lębork,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

   70 pkt 10 pkt 10 pkt 90 pkt.
5 Iwona Ciupa

Lębork,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

   70 pkt 10 pkt 0 pkt 80 pkt.
6 Andrzej Pacholarz

Kraków,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

   70 pkt 10 pkt 10 pkt 90 pkt.
7 Grzegorz Pomes

Rzeszów,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

   70 pkt 0 pkt 0 pkt 70 pkt
8 Robert Nowakowski

Częstochowa,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

   70 pkt 0 pkt 0 pkt 70 pkt.
9 Agnieszka Wiśniewska

Bydgoszcz,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

   70 pkt 10 pkt 10 pkt 95 pkt.
10 Magdalena Poczynek

Rzeszów,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

   70 pkt 0 pkt 0 pkt 70 pkt.
11 Bartłomiej Tott

Tarnów,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

   70 pkt 0 pkt 0 pkt 70 pkt.
12 Mirosław Fic

Wrocław,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

Wrocław,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

 

   70 pkt

 

 

 

 

 

 

 

70 pkt

20 pkt

 

 

 

 

 

 

 

20 pkt

 

 

0 pkt

 

 

 

 

 

 

 

O pkt

 

 

90 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

90 pkt

13 Dorota Jordanowska

Bydgoszcz,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

   70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
14 Centrum Aktywności Fizycznej Anna Szczepańska

Tarnów,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

70 pkt 0 pkt 0 pkt 70 pkt.
15 ZOMA – PROMO Zofia Faron

Nowy Targ,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

   70 pkt 0 pkt 0 pkt 70 pkt.
16 Handel Obwoźny Jan Pawlikowski

Nowy Targ,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

 

 

   70 pkt 0 pkt 0 pkt 70 pkt.
17 Monika Szpyrka

Kraków,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

   70 pkt 20 pkt 0 pkt 90 pkt.
18 Michał Szpyrka

Kraków,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

   70 pkt 20 pkt 0 pkt 90 pkt.
19 Agata Wrońska

Kraków,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

   70 pkt 10 pkt 0 pkt 80 pkt.
20 Karol Krzykowski

Elbląg,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

   70 pkt 10 pkt 10 pkt 90 pkt.
21 Krzysztof Wojtaszek

Elbląg,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

   70 pkt 20 pkt 0 pkt 90 pkt.