STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 30.05.2019  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną i wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od
31.05.-06.06.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie z dnia 22.05.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale usługa hotelowa, gastronomiczna i wynajmu obiektów sportowych 31.05.-06.06.2019 Koszt oferty 100,00 pkt