STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 30.05.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów oraz fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 31.05.2019 r. do 06.06.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie z dnia 22.05.2019 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Oferenci:
  • Ewelina Marcisz

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Ewelina Marcisz Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 48 godzin 31.05.-06.06.2019 r. Koszt oferty 100 pkt.

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.