STRONA GŁÓWNA > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 23.05.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów oraz fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 23.05.2019 r. do 28.05.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie z dnia 15.05.2019 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Oferenci:
  • Bożydar Abadżijew
  • Adam Malik
  • Katarzyna Krajniak-Kuś
  • Damian Grotek

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Bożydar Abadżijew Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 40 godzin 23-28.05.2019 r. Koszt oferty 100 pkt.
2 Adam Malik Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 40 godzin 23-28.05.2019 r. Koszt oferty 100 pkt.
3 Katarzyna Krajniak-Kuś Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 40 godzin 23-28.05.2019 r. Koszt oferty 100 pkt.
4 Damian Grotek Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 40 godzin 23-28.05.2019 r. Koszt oferty 100 pkt.

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.