STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 02.04.2019  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę zwykłego tłumaczenia pisemnego z języka polskiego
na język angielski w ramach projektu „Sport paraolimpijski – nieograniczone możliwości”.

 

  1. Postępowanie z dnia 27.03.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Interpersonal Ewa Nowińska

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Interpersonal Ewa Nowińska usługę zwykłego tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski do dnia 10 kwietnia 2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt