Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 14.03.2019  r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 17-24.03.2019 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 06.03.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o. Usługa hotelowa, gastronomiczna i wynajem obiektów sportowych 17-24.03.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt