STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 28.01.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów szermierki lub innej dyscypliny sportowej, fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 01.02.2019 r. do 08.02.2019 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 18.01.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 MEDalis Alicja Kumar Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 56 godzin 01-08.02.2019 r. Cena 100,00 pkt
2 Tadeusz Nowicki Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 56 godzin 01-08.02.2019 r. Cena 100,00 pkt
3 AKADEMIA MISTRZÓW im. Z. Czajkowskiego, D. Zieliński Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 56 godzin 01-08.02.2019 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.