STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 23.01.2018 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowych w dniach 18.021-20.02.2018 r.
oraz 20.02 – 02.03.2018 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 23 stycznia 2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zapewnienie usługi podczas warsztatu „weekendowego” w terminie 18.02-20.02.2018 r.

Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia,

Zapewnienie usługi podczas warsztatu sportowo-aktywizującego w terminie 20.02 – 02.03.2018 r.

Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia

 

Nr oferty Nazwa firmy Termin wykonania usługi Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o. 18.02-20.02.2018 r. Cena 100%
2 Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o. 20.02-02.03.2018 r. Cena 100%