STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 09.01.2019  r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 12-24.01.2019 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 31.12.2018 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Politechnika Łódzka, Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Zatoka Sportu

Inesshotel D. Jankowicz

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Politechnika Łódzka, Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Zatoka Sportu Usługa wynajmu obiektów sportowych 12-24.01.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt
2 Inesshotel D. Jankowicz Usługa hotelowa i gastronomiczna 12-24.01.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt