Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 05.12.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów szermierki lub innej dyscypliny sportowej oraz fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 06.12.2018 r. do 10.12.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 26.11.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Tadeusz Nowicki Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 32 godzin 06-10.2018 r. Cena 100,00 pkt
2 SK Fencing Sebastian Koziejowski Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 32 godzin 06-10.2018 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.