STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 28.11.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów sportowych zajęć sekcji sportowej w okresie od 01.12.2018 r. do 31.03.2019 r. w ramach projektu „Włącz się do ruchu”.

Postępowanie z dnia 20.11.2018 r.

Najkorzystniejszą ofertę na prowadzenie przez trenera/instruktora sportowego zajęć sekcji sportowej (średnio 1-5 godziny dziennie, średnio 3 razy w tygodniu) w okresie 01.12.2018r.-31.03.2019r.

złożyli Oferenci:

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Uprawnienia Doświadczenie Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Magdalena Włodek-Skowron Trener/Instruktor sportu niepełnosprawnych Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi 100,00 pkt.
2 Joanna Nowicka Trener/Instruktor Brak 85,00 pkt.

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą, możliwą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.