STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 23.11.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 29.11.2018 r. do 09.12.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

  1. Postępowanie z dnia 15.11.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Robert Prażmo Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin 29.11-09.12.2018 r. Cena 100,00 pkt
2 Rafał Fedorowicz Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin 29.11-09.12.2018 r. Cena 100,00 pkt
3 Iwona Majewska Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin 29.11-09.12.2018 r. Cena 100,00 pkt
4 Urszula Dajek Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin 29.11-09.12.2018 r. Cena 100,00 pkt
5 Paweł Misiarz Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin 29.11-09.12.2018 r. Cena 100,00 pkt
6 Dorota Zalewska Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin 29.11-09.12.2018 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.