Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 104/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów i fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminach: 19-28.03.2021 r. oraz 19-31.03.2021 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

  1. Postępowanie nr 104/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonaniaKryteriumPunkty przyznane łącznie
1Piotr KuczekProwadzenie zajęć przez trenera/instruktora19-28.03.2021Cena100,00 pkt
2The Runner Project Michał SówkaProwadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę19-31.03.2021Cena100,00 pkt
3Physio Fides Miłosz SzalProwadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę19-28.03.2021Cena100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.