STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 102/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 102/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie 19-30.03.2021 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

  1. Postępowanie nr 102/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonaniaKryteriumPunkty przyznane łącznie
1Joanna SawiczProwadzenie zajęć przez trenera/instruktora19-30.03.2021Cena100,00 pkt
2Promindset Karolina ChleboszProwadzenie zajęć przez psychologa/pedagoga19-30.03.2021Cena100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.