STRONA GŁÓWNA > Aktualności > INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 19 kwietnia 2017r.
Aktualności

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 19 kwietnia 2017r.

Polski Komitet Paraolimpijski jako Zamawiający informuje, iż postępowanie prowadzone w związku z organizowanymi zajęciami sekcji pływackiej w okresie od 05.05.2017 r. do 31.03.2018 r. zostało unieważnione, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą prawidłowy wybór oferty najkorzystniejszej.

UZASADNIENIE

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym w szczególności polegającymi na zmianie warunków, dotyczących wykonania zadania (informacja doprecyzowująca warunki formalne oferty) unieważnione zostaje niniejsze zapytanie.

Jednocześnie informujemy, iż zostanie wszczęte nowe postępowanie na usługę polegającą na prowadzeniu przez trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji pływackiej w okresie od 05.05.2017 r. do 31.03.2018 r. w ramach projektu „Organizacja zajęć sekcji pływackiej dla osób z niepełnosprawnościami”.