STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Aktualizacja zapytania ofertowego nr 27/2020
Zapytania Ofertowe

Aktualizacja zapytania ofertowego nr 27/2020

Warszawa, 12.03.2020  r.

Aktualizacja informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 12.03.2020 r. nie dokonała wyboru żadnego z oferentów  w związku z koniecznością wprowadzenia zmian przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym w szczególności polegającymi na zmianie warunków technicznych, dotyczących wykonania zadania oraz znacząco przewyższające możliwości finansowe Zamawiającego kwoty produkcji.