Polski Komitet Paraolimpijski, jako Organizator 3.Plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca 2021 roku, postanawia zmienić nastepujące zapisy w Regulaminie Plebiscytu:

Art.3 pkt.2):
Etap II trwa od dnia 08.11.2021 do dnia 15.11.2021,

Art.3 pkt.3):
W III Etapie plebiscytu, który potrwa od dnia 16.11.2021 do godz. 24:00 w dniu 28.11.2021

Art.8 pkt.II:
1)    W II Etapie członkowie Kapituły Plebiscytu w terminie od dnia 08.11.2021 do dnia 15.11.2021 dokonują indywidualnego wyboru aż ze wszystkich zgłoszonych kandydatur
5)    Do dnia 16.11.2020 Organizator opublikuje na swojej stronie internetowej oraz profilu FB wybraną przez Kapitułę, Listę Nominowanych.

 Art.8 pkt.III:
1)    W dniu 16.11.2021 uruchomiona zostanie platforma do głosowania, znajdująca się pod adresem: https://paralympic.org.pl/guttmanny2021/ na której każdy zarejestrowany Głosujący uprawniony będzie do oddania swojego głosu.
2)    Głosowanie trwać będzie od 16.11.2021 do 28.11.2021

Zmianie ulega czas trwania ETAPU II oraz ETAPU III.

Zmiana została dokonana na podstawie Regulaminu Plebiscytu art. 18 pkt. 2): „Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Plebiscytu w dowolnym okresie jego trwania. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Organizator będzie informować na bieżąco na swojej stronie internetowej.”