STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenera/instruktora zajęć sekcji pływackiej w okresie od 05.05.2017 r. do 31.03.2018 r. w ramach projektu „Organizacja zajęć sekcji pływackiej dla osób z niepełnosprawnościami”.

1. Postępowanie z dnia 20 kwietnia 2017 r.
2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
We Wrocławiu:
Fizjoswim Wojciech Seidel oraz P. Mirosław Fic,
które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia;
W Poznaniu:
P. Katarzyna Urbańska oraz P. Paweł Łukaszewicz
które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Imię i nazwisko/  Nazwa wykonawcy

Kryterium

cena

Kryterium uprawnienia Punkty przyznane łącznie
1 Katarzyna Urbańska 70% 30% 100%
2 Fizjoswim Wojciech Seidel 70% 30% 100%
3 Mirosław Fic 70% 30% 100%
4 Paweł Łukaszewicz 70% 25% 95%