STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Żegnamy dziś Piotra Pawłowskiego
Aktualności

Żegnamy dziś Piotra Pawłowskiego

Żegnamy dziś Piotra Pawłowskiego, założyciela i prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja, która była partnerem Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Żegnamy człowieka, który był symbolem zmiany wizerunku osób  z niepełnosprawnościami w naszym kraju.

 

Piotr Pawłowski był pasjonatem życia i pracy, której poświęcał się bez reszty. Dzięki swojej zawodowej aktywności pozostawił po sobie tak wiele pozytywnych zmian i kamieni milowych na rzecz integracji, że nie sposób ich wymieniać – lista byłaby zbyt długa – podkreśla Łukasz Szeliga, Prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Patrząc na dokonania Piotra dostrzegam, że to dzięki niemu osoby z niepełnosprawnościami w Polsce są postrzegane bardziej ludzko.

Piotr Pawłowski stracił sprawność 36 lat temu po feralnym skoku do wody. Usiadł na wózku kiedy miał 16 lat i marzył o karierze koszykarza. Sportowcem nigdy nie został, ale sport zawsze był w sferze jego zainteresowań. Co dla nas istotne, od lat swoimi działaniami promował sport paraolimpijski wykorzystując do tego stworzoną przez siebie największą platformę informacyjną dla osób z różnymi niepełnosprawnościami na którą składał się magazyn „Integracja”, portal niepełnosprawni.pl, oraz program telewizyjny „Misja Integracja”. Był przekonany, że sport dla ludzi z niepełnosprawnościami jest narzędziem, dzięki któremu można wrócić do sprawności nie tylko fizycznej, ale także psychicznej, społecznej i zawodowej. Nagła i niespodziewana  śmierć Piotra Pawłowskiego oznacza, że Polski Komitet Paraolimpijski traci nie tylko nieocenionego Partnera, ale także wiernego kibica sportu paraolimpijskiego w naszym kraju i rzecznika promocji aktywności wśród osób niepełnosprawnych. Łukasz Szeliga, Prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego nie krył swojego żalu.

Zapamiętam Piotra jako mediatora w sprawie normalności, który swoją charyzmą i inteligencją jednoczył różne środowiska i w taki sposób budował lepszą rzeczywistość w Polsce. Będzie mi brakowało też Piotra jako kibica sportu paraolimpijskiego, który zawsze rozmawiając ze mną był zorientowany, co działo się w sporcie ON – dodaje Szeliga.

Warszawa 18.01.2018 Konferencja Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego – 50 dni do Igrzysk – Paraolimpijczycy odliczają do Pjongczangu. Nz.
PAP/Bartłomiej Zborowski

 

Niewiele jest mediów, które od lat towarzyszyłyby paraolimpijczykom w takim zakresie
i z taką konsekwencją bez względu na możliwości finansowe. Od 2004 roku, czyli od igrzysk paraolimpijskich w Atenach,  aż do  igrzysk w Pjongczangu na stronach Integracji zawsze można było śledzić nie tylko same igrzyska, ale także zmagania sportowców podczas mistrzostw Polski, Europy i świata.

W styczniu, dokładnie na 50 dni przed rozpoczęciem zimowych igrzysk paraolimpijskich w Korei Płd.  Polski Komitet Paraolimpijski i Fundacja Integracja podpisali porozumienie
o współpracy. Piotr Pawłowski podpisał je ustami. Był to niezwykły krok w kierunku integracji środowiska osób z niepełnosprawnością ze szczególnym uznaniem tego, czym dla nich może stać się sport: rehabilitacją, która może przerodzić się w sportową karierę.

Integracja od ponad 20 lat zmienia polską rzeczywistość, działając na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością – powiedział wtedy Piotr Pawłowski. Sport daje możliwość powrotu do niezależnego życia, dlatego od wielu lat nagłaśniamy i propagujemy każdą formę aktywności fizycznej. Nasza jeszcze bliższa współpraca ze środowiskiem paraolimpijskim to szansa na rozwój sportu, ale też na wzrost aktywności osób z niepełnosprawnościami
w innych sferach życia.

Piotr Pawłowski pozostawił po sobie niezwykły dorobek, którym mógłby obdzielić kilka życiorysów. Był tetraplegikiem, człowiekiem całkowicie sparaliżowanym i gdyby postanowił spędzić życie w czterech ścianach pokoju, to wielu ludzi pokiwałoby głową ze zrozumieniem. Zrobił zupełnie inaczej. Wykorzystał swój potencjał tak, że można śmiało o nim napisać, iż był jedną z najaktywniejszych osób w naszym kraju, nie tylko wśród ludzi z niepełnosprawnością.

Piotrze,  my tutaj na ziemi będziemy pamiętać o Tobie i o tym co zrobiłeś. Niewielu jest w historii takich ludzi, którym udało się zmienić świadomość innych – Tobie to się udało – przyznał Szeliga. Wierzymy, że „z góry” też będziesz kibicował paraolimpijczykom.

 

ś.p. Piotr Pawłowski (1966-2018) – był absolwentem Instytutu Studiów nad Rodziną Uniwersytetu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Podyplomowego Studium Etyki i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, a także doktorantem Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Od 25 lat był aktywnym dziennikarzem, działaczem społecznym, pracującym na rzecz likwidacji barier mentalnych społeczeństwa, architektonicznych, cyfrowych i prawnych. Był ambasadorem przemian społecznych w naszym kraju, twórcą
i prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Fundacji Integracja. Stworzył i prowadził największą w kraju platformę informacyjną dla środowiska osób z różnymi niepełnosprawnościami, na którą składają się: magazyn „Integracja”, portal Niepelnosprawni.pl, a przez 20 lat także program TV „Misja Integracja”.Działał na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, poprzez unikatowy serwis rekrutacyjny Sprawniwpracy.com, który zrekrutował już ponad 3 tys. pracowników z różnymi niepełnosprawnościami. Był twórcą sieci Centrów Integracja, w których wsparcie otrzymuje ok. 8 tys. osób rocznie. Stworzył program „Polska bez barier”, w ramach którego powstały liczne konferencje, publikacje, a także wzrosła dostępność architektoniczna wielu polskich miast. Dostępne obiekty i serwisy internetowe otrzymują od lat certyfikaty „Obiekt bez barier”, „Serwis bez barier” i „Obsługa bez barier”. Wymyślił i organizował konkursy, m.in.: „Człowiek bez barier” i „Lider Dostępności”, oraz wydarzenia, jak Wielka Gala Integracji – najszersze w Polsce spotkanie osób z niepełnosprawnością podsumowujące rok działań na ich rzecz. Zainicjował liczne, wielokrotnie nagradzane kampanii społeczne, m.in.: „Płytka wyobraźnia to kalectwo”, „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”, „Dlaczego traktujesz nas inaczej?”, „Nie chcę być strażakiem”. Tworzył projekty edukacyjne, m.in. „Wrażliwość na niepełnosprawność”, „Architektura bez barier”, „Razem w naszej szkole”. Piotr Pawłowski był także wiceprezesem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością; członkiem Kapituły Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” przy Prezydencie RP; członkiem Kapituły ds. Dostępności w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa; przewodniczącym Rady Ekspertów ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania się przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego; członkiem Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy; doradcą Rzecznika Praw Dziecka; stypendystą Światowego Związku Artystów Malujących Ustami i Nogami.

Otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Nagrodę im. Andrzeja Bączkowskiego; Nagrodę Totus; Medal Rzecznika Praw Obywatelskich; Medal Rzecznika Praw Dziecka; Medal Komisji Edukacji Narodowej; Medal Polskiej Akademii Nauk; Medal Kopernika Związku Banków Polskich; Wektor 2015 – Nagroda Pracodawców RP; tytuł „Społecznika Roku 2015”; był Honorowym Obywatelem Miasta Gdyni.

 

autor: Paulina Malinowska-Kowalczyk

źródło: inf. własna / niepełnosprawni.pl