STRONA GŁÓWNA > Zasady korzystania z logotypów PKPar
Bez kategorii

Zasady korzystania z logotypów PKPar

Polski Komitet Paraolimpijski („PKPar”), jest związkiem stowarzyszeń zrzeszającym kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności związanej z realizacją celów i zadań ruchu paraolimpijskiego oraz zajmujących się organizacją, upowszechnianiem i działalnością na rzecz rozwoju sportu niepełnosprawnych. 


PAMIĘTAJ!

PKPar jest wyłącznie uprawniony do reprezentowania polskiego sportu osób niepełnosprawnych w Międzynarodowym Komitecie Paraolimpijskim oraz wobec narodowych komitetów paraolimpijskich. 

Polski Komitet Paraolimpijski jest wyłącznie uprawniony do wykorzystywania symboliki paraolimpijskiej oraz nazw Igrzyska Paraolimpijskie i Komitet Paraolimpijski. 

Wykorzystywanie symboliki paraolimpijskiej w Polsce wymaga zgody PKPar.