STRONA GŁÓWNA > Bez kategorii > Zapytanie ofertowe nr 83/2021 – SPROSTOWANIE
Bez kategorii

Zapytanie ofertowe nr 83/2021 – SPROSTOWANIE

Data publikacji: 04.03.2021 r.

SPOROSTOWANIE

do zapytania ofertowego nr 83/2021

dotyczące wyboru trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów/pedagogów prowadzących zajęcia podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie 12-21.03.2021 r.

w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

W przedmiotowym zapytaniu wprowadza się następujące zmiany:

  1. Pkt. 2 Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie

„2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa prowadzenia zajęć i obsługi podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie 12.03.2021 do 21.03.2021 r.:

  • przez 2 trenerów/instruktorów kolarstwa w liczbie średnio po 72 godziny łącznie,
  • przez 1 fizjoterapeutę/masażystę (wymagane min. 2 lata doświadczenia w pracy ze sportowcami z niepełnosprawnościami) w liczbie średnio po 72 godziny łącznie,
  • przez 1 psychologa (wymagane min. 2 lata doświadczenia w pracy ze sportowcami z niepełnosprawnościami) w liczbie średnio po 72 godziny łącznie,
  • przez 1 osobę obsługi technicznej w liczbie średnio po 72 godziny łącznie

zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Polski Komitet Paraolimpijski jako organizator zapewnia (opłaca) zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenie na czas warsztatów. Zajęcia odbywają się codziennie, śr. 8h/dziennie (w tym 4h pierwszego i ostatniego dnia warsztatów)

Warsztaty sportowo-aktywizujące prowadzone będą w ramach projektu pt. „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000615/BF/D z dnia 25.08.2020 r. podpisanej pomiędzy Polskim Komitetem Paraolimpijskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.”

  1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie:
  2. załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

pozostałe zapisy pozostają bez zmian.