Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 6/2022 – informacja o wyborze ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! 2021”oraz „Sport dla Wszystkich! 2021”

  1. Postępowanie nr 6/2022
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 GM TRADE s.c. 1.1 Do 15.02.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
2 AGA SPORT 2.1-2.2 Do 15.02.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
3 AQUA-SPORT 3.1-3.6 Do 15.02.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
4 SPORT COMPANY POLSKA 4.1-4.4 Do 15.02.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
5 GM TRADE s.c. 5.1-5.5 Do 15.02.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
6 IKATUR A. MAŁYSA SP.J. 6.1 Do 15.02.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
7 GM TRADE s.c. 7.1-7.2 Do 15.02.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
8 IKATUR A. MAŁYSA SP.J. 8.1 Do 15.02.2022 Koszt oferty 100,00 pkt