STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Zapytanie ofertowe nr 4/2022 – informacja o wyborze ofert
Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 4/2022 – informacja o wyborze ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących

w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2021”.

 

1.        Postępowanie nr 4/2022

2.        Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonania KryteriumPunkty przyznane łącznie
1Wielspin Sp. z o.o.usługa hotelowa usługa gastronomiczna wynajem obiektów sportowych23.01-06.02.2022 06.03-20.03.2022Koszt oferty100,00 pkt
2Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o.usługa hotelowa usługa gastronomiczna wynajem obiektów sportowych22.01-30.01.2022Koszt oferty100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Oferty odrzucone: brak