STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Zapytanie ofertowe nr 30/2022 – informacja o wyborze ofert
Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 30/2022 – informacja o wyborze ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących

w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2021”.

  1. Postępowanie nr 30/2022
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia

Termin wykonania

Kryterium

Punkty przyznane łącznie

1

Integracyjny Klub Sportowy „Atak”

usługa hotelowa

usługa gastronomiczna

17-27.03.2022

Koszt oferty

100,00 pkt

2

Spółdzielnia Socjalna „Ruczaj”

wynajem obiektów sportowych

17-27.03.2022

Koszt oferty

100,00 pkt

3

Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o.

usługa hotelowa

usługa gastronomiczna


wynajem obiektów sportowych

16-20.03.2022

Koszt oferty

100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  1. Oferty odrzucone: brak