Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 176/2021 – informacja o wyborze ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących

w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2021”.

 

1.        Postępowanie nr 176/2021

2.        Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonania KryteriumPunkty przyznane łącznie
1Integracyjny Klub Sportowy „Atak”usługa hotelowa
usługa gastronomiczna
29.11-09.12.2021Koszt oferty100,00 pkt
2ORBIS S.A. Oddział Ibis Kraków Centrumusługa hotelowa
usługa gastronomiczna
wynajem obiektów sportowych
26.11-28.11.2021Koszt oferty100,00 pkt
3Spółdzielnia Socjalna „Ruczaj”wynajem obiektów sportowych29.11-09.12.2021Koszt oferty100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

3.        Oferty odrzucone: brak