Notice: Undefined offset: 0 in /home/paralympicorgpl/public_html/wp-content/themes/paralimpic/single.php on line 18

Notice: Trying to get property 'name' of non-object in /home/paralympicorgpl/public_html/wp-content/themes/paralimpic/single.php on line 18

Notice: Undefined offset: 0 in /home/paralympicorgpl/public_html/wp-content/themes/paralimpic/single.php on line 19

Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in /home/paralympicorgpl/public_html/wp-content/themes/paralimpic/single.php on line 19
Zapytanie ofertowe nr 175/2021 - informacja o wyborze ofert - PKPar
STRONA GŁÓWNA > Zapytanie ofertowe nr 175/2021 – informacja o wyborze ofert

Zapytanie ofertowe nr 175/2021 – informacja o wyborze ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w zwiÄ…zku z postÄ™powaniem na usÅ‚ugÄ™ prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujÄ…cych w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2021”

Postępowanie nr 175/2021

Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia

Termin wykonania

Kryterium

Punkty przyznane Å‚Ä…cznie

1

Edyta Kafka

Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę

24.11-03.12.2021

Koszt oferty

100,00 pkt

którzy speÅ‚nili wszystkie wymogi formalne i otrzymali najwiÄ™kszÄ… liczbÄ™ punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.