Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 165/2021 – informacja o wyborze ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących

w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2021”.

 

1.        Postępowanie nr 165/2021

2.        Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonania KryteriumPunkty przyznane łącznie
1Integracyjny Klub Sportowy „Atak”usługa hotelowa usługa gastronomiczna22-31.10.2021Koszt oferty100,00 pkt
2Spółdzielnia Socjalna „Ruczaj”wynajem obiektów sportowych22-31.10.2021Koszt oferty100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Oferty odrzucone: brak