STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Zapytanie ofertowe nr 164/2021 – informacja o wyborze ofert
Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 164/2021 – informacja o wyborze ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących

w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2021”

1.        Postępowanie nr 164/2021

2.        Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonania KryteriumPunkty przyznane łącznie
1Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich
Sp. z o.o.
usługa hotelowa
usługa gastronomiczna
wynajem obiektów sportowych
24.10-30.10.2021 29.11-04.12.2021Koszt oferty100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.