STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Zapytanie ofertowe nr 148/2021 – informacja o wyborze
Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 148/2021 – informacja o wyborze

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów i fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2021”

1.        Postępowanie nr 148/2021

2.        Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia

Termin wykonania

Kryterium

Punkty przyznane łącznie

1

Norbert Paszkowski

Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę

04-11.08.2021

Koszt oferty

100,00 pkt

2

Radosław Kownacki

Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę

04-11.08.2021

Koszt oferty

100,00 pkt

3

Edyta Kafka

Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę

04-11.08.2021

Koszt oferty

100,00 pkt


którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Oferty odrzucone: brak