Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 147/2021 – informacja o wyborze

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących

w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2021”.

  1. Postępowanie nr 147/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonania KryteriumPunkty przyznane łącznie
1  Restauracja „Słupskie Smaki” S.C .usługa gastronomiczna04-11.08.2021Koszt oferty100,00 pkt
2Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji usługa hotelowa wynajem obiektów sportowych04-11.08.2021Koszt oferty100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  • Oferty odrzucone: brak